Μέθοδος

Είναι μέθοδος μουσικής.
https://leanpub.com/trikhordo